TJÄNSTER

Vi åtar oss uppdrag inom följande områden.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, juridiskt biträde samt särskild företrädare.

Socialrätt

Vi kan hjälpa Dig i tvisten mot en myndighet. Allt ifrån tvångsvårdande av barn, sjuka eller missbrukare till vapentillstånd.

Familjerätt

Vi kan företräda Dig i tvister rörande vårdnad av, boende för samt umgänge med barn.

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag om asyl och andra former av uppehållstillstånd.

© ÖSTBERG ADVOKATER