top of page

Vi arbetar med uppdrag inom följande verksamhetsområden:

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, juridiskt biträde samt särskild företrädare.

Familjerätt och arvsrätt

Vi kan företräda Dig i tvister rörande vårdnad av, boende för samt umgänge med barn.

Om du vill skriva testamente eller teckna samboavtal kan vi även bistå med det.

Tvistemål

Vänd dig gärna till oss avseende andra civilrättsliga tvister, exempelvis tvister rörande fodringar, skulder och andra liknande ärenden.

Socialrätt

Vi kan hjälpa Dig i tvisten mot en myndighet. Det kan handla om allt från tvångsvårdande av barn, sjuka eller missbrukare till vapentillstånd.

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag om asyl och andra former av uppehållstillstånd.

bottom of page